1. Yasuki Kimoto
17
2. Yusuke Maruhashi
15
3. Yusuke Tanaka
15
4. Matej Jonjic
14
5. Hotaru Yamaguchi
14
6. Daichi Akiyama
13
7. Yoichiro Kakitani
13
8. GK-Jin-Hyeon Kim
12
9. Souza
12
10. Hiroshi Kiyotake
12
11. Takaki Fukumitsu
12
12. Kunimitsu Sekiguchi
12
13. Riku Matsuda
11
14. Kazuya Yamamura
11
15. Kenyu Sugimoto
11
16. Kota Mizunuma
10
17. Teruyuki Moniwa
09
18. Tatsuya Yamashita
09
19. Ryuji Sawakami
08
20. Ricardo Santos
08
21. GK-Kenta Tanno
07
22. Shohei Kiyohara
05
23. Masataka Nishimoto
05
24. Noriyuki Sakemoto
05
25. Kota Fujimoto
05
26. Ayumu Seko
03
27. Kakeru Funaki
03
28. Mitsuru Maruoka
03
29. Takeru Kishimoto
02
30. Toshiki Onozawa
02
31. Hinata Kida
01
32. Honoya Shoji
01
33. GK-Kentaro Kakoi
01